BroCardi360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol ardal Aberteifi

IMG_0084

Dathlu Diwrnod Sant Dogfael

Terwyn Tomos

Mehefin 14eg – cofio sylfaenydd Llandudoch

Rhodd ariannol i elusen HAHAV gan Gymdeithas Aredig Ceredigion

Alex Hollick

Cefnogi elusen lleol yn dilyn cynnal Cystadleuaeth Aredig Cymru a Chystadleuaeth Aredig Ceredigion

Llywodraeth Cymru yn parhau o blaid cadw ysgolion gwledig Ceredigion ar agor

Daw hyn wedi i swyddogion Cyngor Ceredigion hysbysu llywodraethwyr eu bod nhw’n ystyried dyfodol nifer o ysgolion gwledig trwy’r sir

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin

Eisteddfod lwyddiannus yn Llandudoch

Terwyn Tomos

Cafwyd diwrnod prysur a difyr yn Neuadd Llandudoch Ddydd sadwrn, Mai 18fed.

Dr Alan Axford yn gorffen fel cadeirydd HAHAV

Tess Thorp

Mae Dr Alan Axford, sydd wedi llywio HAHAV ers ei sefydlu, wedi rhoi’r gorau i’w rôl fel cadeirydd.

Cawl, côr, ac ennillydd Cân i Gymru…

Terwyn Tomos

Noson Gawl Lwyddiannus yn Llandudoch

Gŵyl Aeaf newydd i Aberteifi.

Clive Davies

Cyhoeddi parêd llusernau enfawr i Aberteifi ynghyd â chynlluniau ar gyfer gŵyl Aeaf newydd.

Aberteifi yn dod ynghyd i orymdeithio

Clive Davies

Ysgolion lleol, mudiadau, a chyngor y dref, yn dod ynghyd.

Cinio’r Tair Gymdeithas

Clive Davies

Yr actores Rhian Morgan yn anerch yng Nghlwb Golff Gwbert

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch