Diolch i dîm Castell Aberteifi

Digwyddiad i roi diolch i bawb sydd yn ymwneud â Chastell Aberteifi

gan Clive Davies

Daeth y tîm sydd yn gyfrifol am Gastell Aberteifi, sef gwirfoddolwyr, staff a’r chyfarwyddwr Meirion Davies i Cegin 1176 i roi diolch am y gwaith dros y flwyddyn am chwarae ei rhan yn gweithgareddau’r Castell.

Roedd hefyd yn gyfle i’r aelodau’r bwrdd ddangos ei gwerthfawrogiad a siarad am y gwerth y mae’r gwirfoddolwyr yn roi i’r castell, boed yn waith cynnal a chadw ac edrychiad y tiroedd, rhannu a dehongli treftadaeth a hanes i ymwelwyr, helpu yn y siop. neu stiwardio’r digwyddiadau mawr, fel yr orymdaith lusernau diweddar. Hefyd am bwysigrwydd y Castell o ran ychwanegu at gyfansoddiad Aberteifi fel tref a chyrchfan.

Diolch, tîm Castell Aberteifi.