Oedfa Gŵyl Dewi

Y tri gymdeithas Cymraeg, Capel Mair, Aberteifi

gan Clive Davies

Cynhaliwyd Oedfa Gŵyl Dewi gan Cymdeithasau Cymraeg Aberteifi, sef Cylch Cinio Teifi, Merched y Wawr Cylch Teifi a’r Cymrodorion ar Nos Sul Mawrth y 3ydd yn Capel Mair, Aberteifi.

Yn y llun, mae aelodau y dair cymdeithas a gymerodd rhan yn y gwasanaeth, a chafwyd anerchiad gan Gwendoline Evans, Nanternis.